Fresh-r is de kleinste, eenvoudigste, intelligentste en meest energie-efficiënte ventilatie met warmteterugwinning. Het systeem zorgt voor een goede luchtkwaliteit en bevorderd de concentratie op werkplekken. Nu worden veelal raamroosters gebruikt. Deze kosten energie en laten o.a. fijnstof door.
Back to Top